08/08/2019 Què vol dir contingut duplicat en SEO?

Un dels principals problemes a l’hora d’optimitzar una pàgina web per als motos de cerca com Google és el contingut duplicat. Si ja n’has sentit parlar, sabràs que els textos sempre han de ser originals –no copiats-. Però el contingut duplicat per a Google és molt més que això: és possible que una pàgina web pateixi problemes de contingut duplicat sense saber-ho, a causa d’altres factors. Per això, avui repassem totes les causes que poden generar contingut duplicat de manera involuntària i com solucionar-ho.

 • El contingut duplicat en SEO es produeix quan hi ha el mateix contingut (o gran part d’ell) en diferents URLs.

Casos de contingut duplicat: Com detectar-ho?

Domini amb i sense www

Quan la pàgina web manté la versió amb “www” i sense es generen diverses URLs per a un mateix contingut. L’ideal és triar una versió i aplicar la redirecció corresponent. També és recomanable indicar la versió preferida al Search Console, l'eina de Google per administradors web.

 • laweb.com
 • www.laweb.com

Protocols HTTP i HTTPS

De manera molt similar a l’anterior, quan la pàgina web funciona igual amb http que amb https, es generen dues URLs diferents per al mateix contingut. L’ideal és aplicar una redirecció sempre cap a la versió segura.

 • https://laweb.com
 • http://laweb.com

Paràmetres d'URL

Els paràmetres en l'URL també poden donar maldecaps per contingut duplicat. Aquests paràmetres poden venir per filtres o per l’ordenació de productes, i afegeixen caràcters a l'URL després de d'un interrogant. Per exemple:

 • www.laweb.com/categoria
 • www.laweb.com/categoria?preu=20

La solució passa per afegir una etiqueta rel=canonical a la pàgina original (sense filtres) i indicar al Search Console els paràmetres de URL.

Categories i etiquetes amb els mateixos ítems

Especialment en el cas de tenir un blog, les categories i etiquetes també poden crear contingut duplicat involuntari. Per exemple, quan les categories o etiquetes agrupen els mateixos articles.

 • www.laweb.com/blog/categoria1
  • ítem 4
  • ítem 5
  • ítem 6
 • www.laweb.com/blog/categoria2
  • ítem 4
  • ítem 5
  • ítem 6

La solució passa en utilitzar correctament les categories i filtres. Si dues categories o etiquetes són tan similars que agrupen els mateixos ítems, potser caldria replantejar-nos si són necessaris o si podem agrupar-los en un mateix. En el cas que calgui mantenir les dues categories, l'alternativa és aplicar un noindex, follow a una de les etiquetes o categories.

Les paginacions

Les paginacions són un altre cas que poden generar contingut duplicat. Quan un llistat de productes o articles és molt llarg, s’acostuma a dividir-ho en diferents pàgines. El problema és que, encara que les pàgines tinguin continguts diferents, totes es centren en un mateix tema (tindran el mateix títol, metadescripció i intenció de cerca). Per exemple:

 • www.laweb.com/categoria
 • www.laweb.com/categoria?p=2
 • www.laweb.com/categoria?p=3

Per tal d’evitar el contingut duplicat en paginacions podem afegir les etiquetes rel=next i rel=prev. Amb aquestes etiquetes indiquem als motors de cerca (com Google) que determinades URLs pertanyen a paginacions.

Mateix títol per a diferents pàgines o canibalització d'URLs

Segons principis SEO, cada pàgina hauria de ser única i respondre a una mateixa intenció de cerca. Si tenim diverses URLs amb el mateix títol, provocarà confusions tant a Google com a l’usuari. Això passa normalment quan a un e-commerce hi ha categories de producte i categories de blog amb la mateixa temàtica. Per exemple:

 • www.laweb.com/smartphones
 • www.laweb.com/blog/smartphones

En aquests casos cal orientar molt bé el contingut de cada categoria. En el cas de les categories de producte, els títols, metadescripcions i contingut han d’estar orientats a la venda per tal d’optimitzar la pàgina per una cerca transaccional. En canvi, a la categoria del blog els continguts han de ser de caire informatiu. D’aquesta manera, tot i mantenir les pàgines, aquestes corresponen a intencions de cerca diferents.

T'ha estat útil aquest article? Ajuda'ns a difondre'l i comparteix-lo a les xarxes socials!